Oznamovací formulář

Ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zřizuje Univerzita Karlova tzv. vnitřní oznamovací systém.

V případě, že neuvedete jméno a příjmení a adresu pro doručování písemností, nebo e-mail, oznámením se budeme zabývat, ale nebudeme Vám moci sdělit výsledek šetření a opatření přijatá k nápravě.

Přidat přílohu
Zde můžete přiložit podstatné informace prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání